ورود دانش‌بنیان ها به بورس، با تسریع فرآیند مجوزدهی
مدیر سبدگردان کارا مطرح کرد:

ورود دانش‌بنیان ها به بورس، با تسریع فرآیند مجوزدهی

اخبار پولی مالی- تسریع در فرآیند صدور مجوزها سبب می‌شود تا نهادهای مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور ارائه ابزارهای جدید یا بهره‌گیری نوآورانه‌تر از ابزارهای قدیمی کمک بگیرند.