ورود دانش‌بنیان ها به بورس، با تسریع فرآیند مجوزدهی
مدیر سبدگردان کارا مطرح کرد:

ورود دانش‌بنیان ها به بورس، با تسریع فرآیند مجوزدهی

اخبار پولی مالی- تسریع در فرآیند صدور مجوزها سبب می‌شود تا نهادهای مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور ارائه ابزارهای جدید یا بهره‌گیری نوآورانه‌تر از ابزارهای قدیمی کمک بگیرند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز