سکه  ١٢ میلیون تومان را رد کرد
در بازار آزاد تهران؛

سکه  ١٢ میلیون تومان را رد کرد

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه ٣١ مرداد ١۴٠٠ در معاملات بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ۶٠ هزار تومان رسید.