احتمال عرضه اولین ETF بیت کوین 
در روز دوشنبه صورت می گیرد:

احتمال عرضه اولین ETF بیت کوین 

اخبار پولی مالی- پرو شیرزاحتمالاً روز دوشنبه برای اولین بار ETF بیت کوین خود را در بازار عرضه می‌کند.