قیمت سکه به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به دیروز به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه به ۱۳ میلیون تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۳ میلیون تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به دیروز به ۱۳ میلیون تومان رسید.

قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه اول دی ماه ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به دیروز ۱۷۰ هزار تومان افزایش دارد.

قیمت سکه به ۱۳ میلیون تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ۱۳ میلیون تومان رسید

اخبار پولی مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۳ میلیون تومان رسید.