تفاهم‌ نامه همکاری بین “ایفیک” و “صندوق توسعه ملی” امضاء شد

تفاهم‌ نامه همکاری بین “ایفیک” و “صندوق توسعه ملی” امضاء شد

اخبار پولی مالی_ نخستین تفاهم نامه همکاری فی ما بین صندوق توسعه ملی و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک)، در خصوص خرید، ایجاد و توسعه نهاد های مالی خارجی و سرمایه گذاری مشترک خارجی امروز شنبه 21 آبان 1401 ، امضاء شد.