هماهنگی با ایرلاین‌ها برای تداوم پروازهای مسافری فرودگاه پیام

هماهنگی با ایرلاین‌ها برای تداوم پروازهای مسافری فرودگاه پیام

اخبار پولی مالی_ معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام از رایزنی، هماهنگی و برگزاری نشست با ایرلاین‌ها با هدف برقراری و تداوم پروازهای مسافری از مبدا این فرودگاه به مسیرهای داخلی و بین المللی خبر داد.