“ایرانی سازی” به سبک هلدینگ خلیج فارس

“ایرانی سازی” به سبک هلدینگ خلیج فارس

اخبار پولی مالی_ در چهارمين نمايشگاه و همايش تخصصي حمايت از ساخت داخل و دانش بنيـان در صنعت پتروشيمي، پالايش و پتروپالايشي، بیش از 200 تفاهم نامه، موافقت نامه و قرارداد به ارزش بیش از 20 هزار میلیارد تومان امضاء شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک صادرات بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز