فروش و بازخرید اوراق گواهی سپرده در شعب و باجه‌های بانکی روستایی پست بانک

فروش و بازخرید اوراق گواهی سپرده در شعب و باجه‌های بانکی روستایی پست بانک

اخبار پولی مالی_ معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران، بخشنامه فروش و بازخرید اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام ) با نرخ 18درصد را به شعب و باجه‌های بانکی روستایی در سراسر کشور ابلاغ کرد.

اتمام مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد
بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

اتمام مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد

اخبار پولی مالی_ انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 23 درصد صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ 1401.10.28 مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.