اوراق قرضه سبز، ابزار تامین پایداری زیستی
مقاله:

اوراق قرضه سبز، ابزار تامین پایداری زیستی

اخبار پولی مالی- با سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه سبز، سرمایه‌گذاران می‌توانند در پروژه‌هایی مشارکت کنند که اثرات زیست‌محیطی مثبتی دارند، مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی، و پیشگیری از آلودگی.