بانک‌‌‌‌های تجاری می‌خواهند از الگوی بانک‌‌‌‌‌های قرض‌الحسنه استفاده کنند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

بانک‌‌‌‌های تجاری می‌خواهند از الگوی بانک‌‌‌‌‌های قرض‌الحسنه استفاده کنند

اخبار پولی مالی_ سید عباس حسینی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که در حال حاضر الگوی کسب و کار بانک‌‌‌‌‌های قرض‌الحسنه به قدری موفق بوده است که سایر بانک‌‌‌‌های تجاری می‌خواهند از الگوی بانک‌‌‌‌‌های قرض‌الحسنه استفاده کنند.

انتخاب مدیریت حراست بیمه ایران به‌عنوان ”برگزیده دفاتر حراست‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی”

انتخاب مدیریت حراست بیمه ایران به‌عنوان ”برگزیده دفاتر حراست‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی”

اخبار پولی مالی_ جمشید جنگ آرا مشاور مدیر عامل و مدیر کل حراست بیمه ایران اعلام کرد مدیریت حراست بیمه ایران ، با توجه به برآوردها و ارزیابی مرکز حراست وزارت اقتصادی و دارایی، به عنوان ”برگزیده دفاتر حراست های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی” انتخاب شد.

ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی راهی برای تقویت پیش‌بینی‌‌پذیری بورس
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:

ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی راهی برای تقویت پیش‌بینی‌‌پذیری بورس

اخبار پولی مالی_ نظام بانکی کشور به دلیل بنگاه‌داری، شرکت‌داری و وجود ناترازی بالا در برخی از بانک‌ها با مشکلاتی در تهیه منابع مالی مواجه است که بازار سرمایه می‌تواند وجود چنین نقصی را در بانک مرکزی مرتفع کند.