سیاست‌های ارزی و تجاری کشور منطبق می‌شود
با امضای تفاهم‌نامه وزارت صمت و بانک مرکزی؛

سیاست‌های ارزی و تجاری کشور منطبق می‌شود

اخبار پولی مالی_ تفاهم نامه انطباق سیاست های ارزی و تجاری کشور با هدف تطبیق حداکثری نقشه راه تجاری و ارزی کشور بین بانک مرکزی و وزارت صمت امضا شد.