پیشنهاد تمرکز مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های متولی در قالب تعاونی‌ها
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران مطرح کرد؛

پیشنهاد تمرکز مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های متولی در قالب تعاونی‌ها

اخبار پولی مالی- عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران در نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی تشکیل تعاونی هایی با رویکرد اجرای مسئولیت های اجتماعی را پیشنهاد داد.

ضرورت حرکت بانک ها در مسیر تقویت اقتصاد ملی
تشریح انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور

ضرورت حرکت بانک ها در مسیر تقویت اقتصاد ملی

اخبار پولی مالی- : مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.