حمایت همه‌جانبه از دانش‌بنیان‌ها دروازه ورود به اقتصادی توسعه یافته است
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

حمایت همه‌جانبه از دانش‌بنیان‌ها دروازه ورود به اقتصادی توسعه یافته است

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت که حمایت همه جانبه از دانش بنیان ها دروازه ورود به اقتصادی توسعه یافته است؛ حمایت از دانش بنیان ها اولویت ماست و در ۱۰ ماهه سال جاری ۳۱۵ فقره تسهیلات از سوی این بانک به شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است.