افزایش سود بانکی، رویداد جدیدی برای بورس نیست
مشاور وزیر اقتصاد:

افزایش سود بانکی، رویداد جدیدی برای بورس نیست

اخبار پولی مالی_ با توجه به اینکه اکنون اوراق‌های دولتی و گام با نرخ‌های ۲۷ تا ۲۸ درصد معامله می‌شوند افزایش چند درصدی سود بانکی (اوراق گواهی سپرده عام)، نمی‌تواند اثر چندانی بر بازار سرمایه بگذارد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز