جزئیات افزایش سرمایه بیمه معلم به ۷۵۰ میلیارد تومان
گزارش اختصاص اخبار پولی مالی:

جزئیات افزایش سرمایه بیمه معلم به ۷۵۰ میلیارد تومان

اخبار پولی مالی- بیمه معلم قصد دارد تا به منظور اصلاح ساختار مالی، افزایش سهم نگهداری و اخذ مجوز قبولی اتکایی، میزان سرمایه خود را از مبلغ 419 میلیارد تومان فعلی به 750 میلیارد تومان از طریق مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته افزایش دهد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز