دیدار دبیرکل سندیکای بیمه گران با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ملت

دیدار دبیرکل سندیکای بیمه گران با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ملت

اخبار پولی مالی_ دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با حضور در شرکت بیمه ملت ضمن دیدار با برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، کسب عنوان توانگرترین شرکت بیمه در ایران را به اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت تبریک گفت.