گام طلایی دیگر هلدینگ خلیج فارس در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

گام طلایی دیگر هلدینگ خلیج فارس در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

اخبار پولی مالی_ مراسم انعقاد تفاهم نامه ایجاد صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر با هدف حمایت از حضور و نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در صنعت پتروشیمی، امروز در معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري امضاء شد.