توجه وافر لائوس به حوزه استخراج ارزهای دیجیتال
بعد از ممنوعیت‌ها در چین بر صنعت استخراج ارزهای دیجیتال اعلام شد:

توجه وافر لائوس به حوزه استخراج ارزهای دیجیتال

اخبار پولی مالی-. دولت لائوس به تازگی پروژه‌ای آزمایشی را با همکاری بخش خصوصی شروع کرده و انتظار دارد تا سال ۲۰۲۲ حدود ۱۹۴ میلیون دلار درآمد از آن کسب کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی