کاهش ۱۰ هزار واحدی شاخص
در پایان معاملات امروز رقم خورد؛

کاهش ۱۰ هزار واحدی شاخص

اخبار پولی مالی- شاخص کل بورس در پایان معاملات ۱۸ شهریور با کاهش ۱۰ هزار واحدی به یک میلیون و ۴۵۵ هزار واحد رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400