خودکارسازی رباتیک فرایندها در صنعت بیمه
گزارش موردی شماره هفتادوهفت منتشر شد؛

خودکارسازی رباتیک فرایندها در صنعت بیمه

اخبار پولی مالی_ هفتادوهفتمین شماره دوماهنامه آموزشی، پژوهشی و تحليلی گزارش موردی ویژه مرداد و شهریور 1402، نوشته ابوالفضل آقادادی، زهرا بردال، آذین‌سادات استادرمضان، میلاد کرمی و محمدسجاد میرزاخانی، به موضوع « خودکارسازی رباتیک فرایندها در صنعت بیمه » اختصاص یافته است.

زندگی بهادار با بیمه دی

زندگی بهادار با بیمه دی

اخبار پولی مالی_ بیمه نامه زندگي بهادار یکی از بخش‌های بیمه زندگی در شرکت بیمه دی است که خردادماه 1401 عرضه شد. محصول "بیمه زندگي بهادار" دارای ویژگی هایی چون سرمایه گذاری در صندوق‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و اعمال ارزش خالص دارایی روزانه صندوق ها بر روی اندوخته بیمه نامه و سود با تضمین است که وجه تمایزی نسبت به سایر محصولات بیمه ای به شمار می آید.

تصادم در بیمه یعنی چه؟

تصادم در بیمه یعنی چه؟

اخبار پولی مالی_ تصادف با حیوانات در زمان رانندگی یکی از مشکلات اجتناب‌ناپذیری است که احتمال دارد برای تمام رانندگان رخ دهد.

افزایش درآمد ۸۲درصدی نماد “وپاسار” در شهریورماه

افزایش درآمد ۸۲درصدی نماد “وپاسار” در شهریورماه

اخبار پولی مالی_ بانک پاسارگاد در گزارش فعالیت ماهانه شهریورماه 1402 در کدال، درآمد شناسایی شده این بانک را بیش از 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که درآمد تسهیلات اعطایی بیشترین سهم درآمدی این بانک در شهریورماه را به خود اختصاص می‌دهد.