گشایش‌ دفتر پتروشیمی کارون در پارک فناوری پردیس

گشایش‌ دفتر پتروشیمی کارون در پارک فناوری پردیس

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون، ایجاد تعامل از نزدیک برای درک بهتر نیازها و شناخت توانایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین رفع موانع و مشکلات موجود در برقراری و توسعه ارتباطات با شرکت‌های دانش بنیان را از اهداف و دلایل افتتاح دفتر این پتروشیمی دانش بنیان، در پارک فناوری پردیس عنوان کرد.