برنامه ریزی و تبیین هدف از ضروریات نیل به اهداف تعیین شده بانک ملی است

برنامه ریزی و تبیین هدف از ضروریات نیل به اهداف تعیین شده بانک ملی است

اخبار پولی مالی_ محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران در سفر به استان گلستان ضمن بررسی عملکرد این اداره امور شعب با نورمفیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه گرگان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری دیدار و گفت و گو کرد.