ممنوعیت معامله آپشن‌ها، اقدامی برای کاهش ریسک صندوق‌های درآمد ثابت
مدیرعامل گروه مالی کاریزما مطرح کرد:

ممنوعیت معامله آپشن‌ها، اقدامی برای کاهش ریسک صندوق‌های درآمد ثابت

اخبار پولی مالی_ افراط برخی از مدیران صندوق‌ها در استفاده از برخی ابزارها، موجب اعمال محدودیت‌های جدید در مورد فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت شد تا ریسک این صندوق‌ها افزایش پیدا نکند؛ چرا که مخاطبان صندوق‌های درآمد ثابت، سرمایه‌گذاران ریسک‌گریزی هستند که تمایل دارند بدون پذیرش ریسک، بازدهی قابل پیش‌بینی برای آنان رقم بخورد.