نگاهی به حسابداری زیست محیطی گروه صنعتی فولاد صبح پارسیان
گزارش تحلیلی، بخش نخست

نگاهی به حسابداری زیست محیطی گروه صنعتی فولاد صبح پارسیان

اخبار پولی مالی- متن حاضر، بخش نخست از یک گزارش مفصل با هدف بررسی خروجی ناشی از اعمال شاخص های اقتصاد پایدار در محاسبه صورت های مالی گروه صنعتی فولاد صبح پارسیان، یکی از شرکت های وابسته به بانک پارسیان می باشد. می دانیم که بانک پارسیان به عنوان دومین بانک خصوصی کشور، نقش پر رنگی در حمایت از تولید و تامین نیازهای پولی و مالی کشور داشته است با این حال استمرار نسبت منفی کفایت سرمایه این بانک و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور هشداری است بر لزوم اصلاح رویه های نادرست و هزینه ساز غیرپایدار.