بانک پارسیان پیشرو در حمایت از تولید و صنعت کشور
در نشست مدیران عامل بانک پارسیان و گروه سایپا عنوان شد؛

بانک پارسیان پیشرو در حمایت از تولید و صنعت کشور

اخبار پولی مالی_ نشست مشترک مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک پارسیان با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا به‌منظور افزایش تعاملات و همکاری دو طرف، روز چهارشنبه 23 آذرماه برگزار شد.