دعوت از سفرای بریکس و اختصاص بخشی به دانش‌بنیان‌ها
مهم‌ترین نکات کیش اینوکس؛

دعوت از سفرای بریکس و اختصاص بخشی به دانش‌بنیان‌ها

اخبار پولی مالی_ یکی‌از نکات بسیار مهم این است که چرا رویداد کیش اینوکس (نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، و خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور) در منطقه آزاد کیش‌ برگزار می‌شود؟