نرخ مصرف نسوز کوره در فولاد خوزستان شکسته شد

نرخ مصرف نسوز کوره در فولاد خوزستان شکسته شد

مهدی شریف‌شاذیله مدیر بخش فولادسازی در گفتگو با خبرنگار روابط‌عمومی فولاد خوزستان ضمن اعلام این خبر، افزود: یکی از عوامل مهم در فرآیند فولادسازی، به ویژه کوره قوس الکتریکی، نسوز کوره است. موضوع نسوز از دو جنبه اهمیت دارد؛ کاهش مصرف نسوز از یک طرف تاثیر مستقیمی بر روی کاهش قیمت تمام شده فولاد دارد و از طرف دیگر باعث افزایش تناژ تولید می‌شود.