اهدای بسته‌های نوشت‌افزار به کودکان مناطق کم‌برخوردار کشور
به همت کارکنان بانک رفاه کارگران صورت گرفت

اهدای بسته‌های نوشت‌افزار به کودکان مناطق کم‌برخوردار کشور

اخبار پولی مالی_ بسته‌های نوشت‌افزار اهدایی کارکنان بانک رفاه کارگران به کودکان مناطق کم‌برخوردار کشور، به‌منظور توزیع در میان این دانش‌آموزان، تحویل سازمان بهزیستی کشور شد.