بانک کشاورزی، خط مقدم بخش کشاورزی است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

بانک کشاورزی، خط مقدم بخش کشاورزی است

اخبار پولی مالی_ نماینده مردم داراب و زرین دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بانک کشاورزی را خط مقدم بخش کشاورزی دانست و بر لزوم توجه ویژه دولت به این بانک تاکید کرد.