نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی با کاهش زمان واریز سود مجامع
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد:

نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی با کاهش زمان واریز سود مجامع

اخبار پولی مالی_ شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت اصلاح اساسنامه شرکت‌ها در راستای کاهش زمان واریز سود مجامع، به پویاتر شدن بازار سرمایه و نزدیک شدن آن به بازارهای مالی دنیا کمک بسیاری می‌کند.

عملکرد سازمان بورس در مورد بیمه سهام ارزشمند است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عملکرد سازمان بورس در مورد بیمه سهام ارزشمند است

اخبار پولی مالی_ جعفر قادری گفت: شرایطی در بورس فراهم شده است که سهامداران خرد متضرر نشوند. در حال حاضر کف سود سیستم بانکی برای سرمایه‌گذار تامین شده تا سرمایه‌گذار ترغیب به ماندگاری در بازار و سهامداری در بورس شود.