رقم چک سقف‌دار می‌شود
اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال

رقم چک سقف‌دار می‌شود

اخبار پولی مالی- رئیس کل بانک مرکزی از آغاز تدریجی اتصال دسته‌چک‌ها به دستگاه‌های خودپرداز در آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داد.