برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

اخبار پولی مالی_ یازدهمین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره، علیرضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات علیرضا صادقی عضو هیات عامل معاون بانکداری جامع و برگزار شد.

برگزاری دهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

برگزاری دهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

اخبار پولی مالی_ دهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده، با حضور علیرضا صادقی عضو هیات عامل، معاون بانکداری جامع و مالک مضمون، محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول و دیگر مسئولان برگزار شد.