عضویت سندیکای بیمه گران در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC

عضویت سندیکای بیمه گران در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC

اخبار پولی مالی_ در جلسه انتخابات مجمع عمومی عادی سال 1401 شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی که با هدف انتخابات یک سوم اعضای شورای کمیته ایرانی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، سندیکای بیمه گران ایران به مدت 3 سال از ابتدای سال 1402 به عنوان عضو این شورا انتخاب شد.