جلسه کمیته اجرایی وصول مطالبات بیمه میهن
با حضور سرپرست بیمه میهن برگزارشد:

جلسه کمیته اجرایی وصول مطالبات بیمه میهن

اخبار پولی مالی- در جلسه کمیته اجرایی وصول مطالبات بیمه میهن، بر لزوم تلاش و تسریع در پیگیری دقیق وصول مطالبات معوق این شرکت تأکید شد.