چند کلیک تا دریافت کارت بانکی

چند کلیک تا دریافت کارت بانکی

اخبار پولی مالی_ در سامانه بام بانک ملی ایران می توانید در هر زمان از شبانه روز و بدون نیاز به حضور در شعبه، کارت بانکی خود را دریافت و تراکنش های مدنظرتان را انجام دهید.