بدهی خارجی ایران، یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای درحال توسعه
بانک جهانی گزارش داد؛

بدهی خارجی ایران، یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای درحال توسعه

اخبار پولی مالی_ بانک جهانی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار اعلام کرده که این رقم به‌طور تقریبی معادل یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای درحال توسعه بوده است.