امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در اتحادیه مناطق آزاد کشورهای حاشیه دریای خزر
معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی:

امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در اتحادیه مناطق آزاد کشورهای حاشیه دریای خزر

اخبار پولی مالی_ عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی از آمادگی صندوق برای عضویت، مشارکت و ورود به سرمایه گذاری مستقیم در اتحادیه مناطق آزاد حوزه کشورهای حاشیه دریای خزر و کشورهای واقع شده در کریدور شمال-جنوب خبر داد.