کاهش ۱۰۱ درصدی کسری بودجه دولت در ۶ماهه اول ۱۴۰۱

کاهش ۱۰۱ درصدی کسری بودجه دولت در ۶ماهه اول ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی اعلام کرد: در نتیجه اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ همراه شد؛ همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی کاهش ۹۱.۶ درصدی نسبت سال قبل داشته است.