«سعید عظیمی» سرپرست مدیریت کسب و کار دیجیتال بیمه ملت شد

«سعید عظیمی» سرپرست مدیریت کسب و کار دیجیتال بیمه ملت شد

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بیمه ملت در مراسم معارفه سرپرست مدیریت کسب و کار دیجیتال گفت که در حوزه کسب و کار دیجیتال فضای رشد و توسعه بسیار گسترده است. ما باید تلاش کنیم در این بخش به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو معرفی شویم.