بانک سینا آماده ورود به کسب و کار جدید در نظام بانکی کشور است
مدیرعامل بانک سینا :

بانک سینا آماده ورود به کسب و کار جدید در نظام بانکی کشور است

اخبار پولی مالی- مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری معاونت فناوری اطلاعات، ورود شبکه بانکی به عرصه دیجیتال را مهمترین موضوع فعالیت بانکداری معرفی کرد و از آمادگی بانک سینا برای ورود به فضای جدیدی از کسب و کار در عرصه بانکی خبر داد.