تأمین مالی کسب و کار اینترنتی فیلم و سریال از بورس
برای اولین‌بار با مجوز سازمان بورس انجام می‌شود؛

تأمین مالی کسب و کار اینترنتی فیلم و سریال از بورس

اخبار پولی مالی_ صکوک مرابحه شرکت فناوران ایده‌پرداز صبا (فیلیمو) به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، به منظور تامین سرمایه در گردش منابع مالی مورد نیاز، جهت خرید فیلم و سریال برای نمایش محتوای مذکور بر بستر اینترنت، از طریق فرابورس ایران آغاز شد.