کسب رتبه برتر بانک توسعه تعاون در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

کسب رتبه برتر بانک توسعه تعاون در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

اخبار پولی مالی_ در هفدهمین دوره جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که با حضور روابط عمومی سازمان‌ها و موسسات مختلف برگزار گردید روابط عمومی بانک توسعه تعاون موفق به کسب 10رتبه برتر در بخش‌های مختلف گردید.