حال کسب‌وکارهای اینترنتی رو به بهبود است!

حال کسب‌وکارهای اینترنتی رو به بهبود است!

اخبار پولی مالی_ مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه بسیاری از کسب و کارها به پلتفرم های داخلی مهاجرت کرده‌اند، از افزایش درآمد و ترافیک پست در آبان ماه سال جاری خبر داد.