فاصله حمل کالا بین ایران و چین به ۵ روز کاهش می یابد
با راه اندازی کریدور ریلی کاشغر- نارین و اوش- سرخس؛

فاصله حمل کالا بین ایران و چین به ۵ روز کاهش می یابد

اخبار پولی مالی_ تورکان صدیکف سفیر تام الاختیار قرقیزستان در تهران در دیدار با محسن احمدی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ سبا اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی کریدور ریلی کاشغر_نارینو اوش_سرخس فاصله حمل بار، صادرات و واردات کالا بین ایران و چین در سال‌های آتی به 5 روز کاهش یافته و راه دسترسی چین و آسیای میانه به کشورهای عربی، هند و آسیای شرقی هموار گردد.