اجرایی شدن کروکی الکترونیک در عید مبعث

اجرایی شدن کروکی الکترونیک در عید مبعث

اخبار پولی مالی_ کروکی الکترونیک در عید مبعث حضرت رسول اکرم(ص) اجرایی می شود. راه‌حل جلوگیری از تصادفات و خسارات صوری اجرایی‌شدن کامل کروکی‌های الکترونیک است.