درخشش محصولات شیمی همدان در غرب آسیا
با سرمایه گذاری بانک ملی ایران صورت گرفت:

درخشش محصولات شیمی همدان در غرب آسیا

ااخبار پولی مالی- شرکت شیمی معدنی همدان از جمله شرکت ها است که توانسته است با حمایت های بانک ملی ایران  محصولاتی قابل رقابت با بزرگترین برندهای جهانی را تولید و به بازارهای صادارتی عرضه کند.