بازار سیاه کد ملی مادران

بازار سیاه کد ملی مادران

اخبار پولی مالی_ بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است. در سطح شهر نیز آگهی‌هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می‌شود.

خلاء پوشش «بیمه» برای فاقدین کد ملی

خلاء پوشش «بیمه» برای فاقدین کد ملی

اخبار پولی مالی_ ۲۸ سال از تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در کشور می‌گذرد؛ هدف اصلی این قانون از ابتدا دسترسی مردم به مراقبت‌های سلامت بدون دشواری مالی بوده و بر فراگیری جمعیت نیز تاکید دارد؛ موضوعی که با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ و تصمیم برای فراگیری گروه‌های آسیب‌پذیر، امروز در کشور ما شرایط نسبتا خوبی دارد.