۵۰ کد حقیقی، امروز بیش از فروش هفته پیش سهام خریدند
تحلیل مدیر نظارت بر بورس‌ها از چرخه پول در هفته گذشته؛

۵۰ کد حقیقی، امروز بیش از فروش هفته پیش سهام خریدند

اخبار پولی مالی_ در روز جاری ۵۰ خریدار برتر حقیقی بازار، جمعاً بالغ بر ۴۶۵ میلیارد تومان سهام به صورت خالص خریداری کردند، در حالی که دقیقاً همین ۵۰ کد معاملاتی، ظرف ۵ روز گذشته اقدام به خالص فروش سهام به مبلغ ۴۱۶ میلیارد تومان داشتند؛ به‌عبارتی بیش از آن مبلغی که ظرف روزهای منفی بازار فروختند، ظرف یک روز خریداری کردند، البته برخی در قیمت‌های بالاتر از قیمت فروش، خریدار بودند.