کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱
بانک مرکزی اعلام کرد:

کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یک روزنامه درباره شاخص‌های پولی مرتبط با تورم، ضمن مرور اقدامات خود در چند ماه اخیر برای کنترل عوامل پولی مرتبط با تورم، از کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در بهمن ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در بهمن ۱۴۰۱ خبر داد.