لزوم نظارت بانک مرکزی بر مصرف تسهیلات بانکی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛

لزوم نظارت بانک مرکزی بر مصرف تسهیلات بانکی

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً در تورم اثر گذار است. چرا که اگر سرمایه‌ها به بخش‌های غیر مولد برود موجب تورم خواهد شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400